CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers

CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op twitterCJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op linkedin

De BOR regelt een zeer ruimhartige vrijstelling bij verkrijging van ondernemingsvermogen door schenking of vererving. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden. De BOR is in de Successiewet opgenomen met als doel bedrijfsopvolgingen zonder fiscale belemmeringen te laten verlopen. Het bij schenking of vererving verkregen ondernemingsvermogen is tot € 1.071.987 (2018) voor 100% en het surplus daarboven voor 83% voorwaardelijk vrijgesteld. De vrijstelling wordt toegepast per objectieve onderneming en niet per verkrijger. Voor de verschuldigde belasting over het na toepassing van deze percentages resterende belaste deel van de verkrijging kan gedurende 10 jaren rentedragend uitstel van betaling worden verkregen.