Sylvia Houtveen

Dora

Digital Operations Resilience Act (DORA) Sinds januari 2023 is (DORA) op voorspraak van de Europese Commissie van kracht. DORA is een Europese verordening met als doel dat financiële organisaties – dus ook (nu nog allen de grotere) assurantieondernemingen – hun IT-risico’s beter gaan beheersen en daarmee weerbaarder worden tegen cyberdreigingen. Er is namelijk sprake van […]

Dora Lees verder »

Een stappenplan voor de verkoop van je Assurantieonderneming en de emoties die daarbij om de hoek komen kijken

Voorafgaand aan verkoop Waarom zet je deze grote stap? Je bent er nu echt klaar mee, met altijd aanstaan, met het “geneuzel” rondom PE- en de compliance eisen van de AFM of je hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, de gedroomde koper dient zich ineens aan, je kunt door ziekte of burn-out niet verder, je je

Een stappenplan voor de verkoop van je Assurantieonderneming en de emoties die daarbij om de hoek komen kijken Lees verder »

Tegen kanker voor het leven

Collecteer jij voor KWF? Ja! ik collecteer omdat ook ik helaas dierbaren aan deze vreselijke ziekte ben verloren en daarom deze ziekte z.s.m. de wereld uit wil hebben. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht levens. Voor al die mensen moeten we met z’n allen het verschil maken.

Tegen kanker voor het leven Lees verder »

De Bedrijfsopvolgingsregeling voor de Schenk- en Erfbelasting (BOR) en de Doorschuifregeling in de Inkomstenbelasting (DSR)

De Bedrijfsopvolgingsregeling voor de Schenk- en Erfbelasting (BOR) en de Doorschuifregeling in de Inkomstenbelasting (DSR) De BOR en de DSR hebben als doel om te voorkomen dat het voortbestaan van een Assurantieonderneming als Familiebedrijf in gevaar komt op het moment dat het wordt overgedragen. Op dat moment moet er namelijk erf- en schenkbelasting en (mogelijk)

De Bedrijfsopvolgingsregeling voor de Schenk- en Erfbelasting (BOR) en de Doorschuifregeling in de Inkomstenbelasting (DSR) Lees verder »

Titelgaranties bij een bedrijfsovername

Bij de koop of verkoop van een onderneming dienen garanties te worden afgegeven. Hiermee wil een koper zich ervan verzekeren dat hij (of zij) daadwerkelijk krijgt wat hij denkt te kopen. Bij de garanties wordt voor wat betreft de looptijd en soms ook maximale aansprakelijkheid vaak onderscheid gemaakt naar soorten garanties bijvoorbeeld titelgaranties, fiscale garanties, business

Titelgaranties bij een bedrijfsovername Lees verder »

Garanties en vrijwarringen

Binnen het Nederlands recht heeft de term ‘garantie’ geen helder juridisch begrip. Een garantie is een contractuele bepaling die dient te worden uitgelegd om de inhoud en rechtsgevolgen daarvan vast te kunnen leggen, waarbij het aankomt op de zogenaamde Haviltex-norm, ofwel ‘de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de

Garanties en vrijwarringen Lees verder »

De beslissing een assurantieonderneming te verkopen is een ingrijpende beslissing waarbij veel op het spel staat, timing is daarbij van groot belang

Er zijn in hoofdlijnen vier belangrijke factoren die hierbij een rol spelen. Economisch sentiment Het economisch sentiment heeft betrekking op de economische- en de marktomstandigheden op het moment van de verkoop. Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld de hoog- of laagconjunctuur, de gunstigheid van de markt van fusie en overnames of de relatieve

De beslissing een assurantieonderneming te verkopen is een ingrijpende beslissing waarbij veel op het spel staat, timing is daarbij van groot belang Lees verder »

Het verschil tussen ondernemingswaarde en aandelenwaarde

Wanneer ondernemers een bedrijf willen kopen of verkopen, merken wij dat er vaak verwarring ontstaat doordat de termen ondernemingswaarde en aandelenwaarde door elkaar worden gehaald: De ondernemingswaardeis de waarde van een onderneming zonder rekening te houden met de financieringsstructuur, eigenlijk de operationele waarde. Deze waarde wordt vaak berekend door middel van factor maal de EBITDA,

Het verschil tussen ondernemingswaarde en aandelenwaarde Lees verder »

Scroll naar boven