Certificering

Certificering

Register Makelaar en Taxateur van Assurantieondernemingen

Als erkenning voor de kwaliteit van onze dienstverlening zijn wij in 2009 door de Stichting Hobéon SKO Certificatie als eerste in Nederland benoemd tot Register Makelaar en Taxateur van Assurantieondernemingen en Broker & Valuer of Insurance Companies.
Of het nu gaat om de aan- of verkoop van uw assurantieportefeuille of assurantieonderneming of juist om een waardebepaling. Bij ons kunt hierover in alle rust en vrijblijvend van gedachten wisselen. Houd er wel rekening mee dat wij er daarbij niet voor terugdeinzen af te wijken van de gebaande assurantiepaden en u graag een spiegel voorhouden.
Cisco J. Barão
Founder
Certificering

Register Adviseur Bedrijfsopvolging

De opvolging binnen een bedrijf is een complex vakgebied. In een tijd waarin een overnamegolf woedt, is de vraag naar een goede adviseur enorm. Avans/Instituut Scire wil met functiegerichte opleidingen de specialistische kennis van de adviseurs verhogen. Hierdoor wil Avans/Instituut Scire een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bedrijfsopvolging- adviezen. Adviseurs die de titel RAB mogen voeren beschikken over kennis op het gebied van de sociale en emotionele aspecten van bedrijfsopvolging, de juridische en economische aspecten, de waardebepaling, de opvolging, de fiscaliteit en tenslotte de financieringsaspecten. Adviseurs die toegelaten zijn tot het RAB register beschikken over alle kennis op al deze gebieden. Een RAB-adviseur staat dus garant voor een het beste advies. Wij zijn sinds 2010 ingeschreven in het Register.
Certificering

Aangesloten bij de BOBB

De BOBB staat voor Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars. De belangrijkste doelstellingen van deze organisatie zijn:

• Garantie voor opdrachtgevers
• Kwaliteitsbewaking
• Vergroten bekendheid leden
• Aanspreekpunt voor de politiek en andere belanghebbenden

Gedragsregels en Geschillenregeling BOBB
Wij onderschrijven de gedragscode van de BOBB. Deze gedragscode heeft ten doel een uniforme standaard te geven voor het gedrag en de praktijkuitoefening van leden van de BOBB in het maatschappelijk verkeer en in het bijzonder ten opzichte van hun opdrachtgevers. Wij houden ons in de praktijkuitoefening aan de Wet, de statuten van de BOBB en aan de gedragsregels en handelen in lijn met de hoogst mogelijke zakelijk ethische normen, die ervoor dienen te zorgen dat alle betrokken partijen correct worden behandeld. Opdrachtgevers of diens wederpartij en leden hebben het recht om bij een geconstateerde overtreding van de gedragsregels een klacht te deponeren bij de onafhankelijke geschillencommissie van de BOBB.

Certificering

Lid van de DCFA

De DCFA is de onafhankelijke vereniging van ervaren fusie- en overnameprofessionals die multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring stimuleert, onder meer door de vakkennis, het netwerk om daarmee het succes van opdrachtgevers te vergroten.

Laten we samen successen vieren!

Wilt u weten hoe wij ook u kunnen ondersteunen?

Mogen wij u laten zien waarom men al 35 jaar voor ons kiest?