De beslissing een assurantieonderneming te verkopen is een ingrijpende beslissing waarbij veel op het spel staat, timing is daarbij van groot belang

Er zijn in hoofdlijnen vier belangrijke factoren die hierbij een rol spelen.

Economisch sentiment

Het economisch sentiment heeft betrekking op de economische- en de marktomstandigheden op het moment van de verkoop. Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld de hoog- of laagconjunctuur, de gunstigheid van de markt van fusie en overnames of de relatieve eenvoud van financieringen. Een goed moment om te verkopen kan bijvoorbeeld zijn wanneer er meer geïnteresseerde partijen zijn waardoor de verkoopprijs hoger kan uitvallen.

Ontwikkelingen bedrijfstak

Ontwikkelingen in de bedrijfstak zijn ook van belang bij het bepalen van de juiste timing voor de verkoop van de assurantieonderneming. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op consolidatie, vernieuwingen die grote investeringen vergen, buitenlanders die bedrijven opkopen, de interesse van private-equity en veranderende wetgeving. Als er bijvoorbeeld consolidatie plaatsvindt in een bedrijfstak, kan het zeker aantrekkelijk zijn te verkopen omdat er meer geïnteresseerde partijen zijn.

Is het bedrijf er klaar voor

Daarnaast is het van belang om te kijken of de assurantieonderneming er klaar voor is verkocht te worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de vooruitzichten, de kwaliteit van het management, de rol van de ondernemer en het ontbreken van grote cliënten die gemakkelijk een andere intermediair kunnen kiezen.

Persoonlijke afwegingen

Tot slot spelen persoonlijke afwegingen van de eigenaar een belangrijke rol bij de timing van de verkoop van de assurantieonderneming. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar vragen zoals: ben ik wel degene die de assurantieonderneming naar de volgende fase gaat leiden, wil ik na mijn 50e iets anders gaan doen, wil ik van de druk af om alles te moeten regelen en me focussen op waar ik goed in ben of zijn er misschien persoonlijke zaken die een rol spelen zoals gezondheidsissues of andere familieomstandigheden.

Ideale situatie

In een ideale situatie zouden alle vier factoren tegelijk optimaal moeten zijn, wat resulteert in de beste deal voor u als verkoper. Dit gebeurt helaas zelden in de praktijk, waardoor de uiteindelijke keuze altijd suboptimaal blijkt. De persoonlijke afwegingen van een ondernemer spelen daarbij een leidende rol. Het kan een goede gedachte zijn nog vijf jaar door te gaan en dan te verkopen omdat de assurantieonderneming dan optimaal gepositioneerd is voor verkoop, maar wat als over vijf jaar de economie verslechtert of de branche stagneert?

Timing verkoop

De timing voor de verkoop van een assurantieonderneming is niet van eenvoudig, het is daarom goed om samen met ons alle zaken in kaart te brengen.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll naar boven