Missie

Wij treden op als klankbord én adviseur voor ondernemers in de assurantiebranche om deze in staat te stellen objectieve beleidskeuzes te maken daar waar het gaat om de aan-, verkoop of de waardering van hun assurantieonderneming. Teamwork is daarbij het sleutelwoord, zowel met opdrachtgevers voor de schermen als intern achter de schermen. Het team van CJB is goed op elkaar ingespeeld waardoor we efficiënt en effectief opereren. Op projectbasis zullen wij ons team, daar waar nodig opschalen.

 

DSC_1109

Meer dan 35 jaar werkzaam in de assurantiebranche

Cisco is sinds 1986 werkzaam in de assurantiebranche. Hij heeft geruime tijd bij een internationale verzekeraar gewerkt en is hierna jarenlang eigenaar geweest van een assurantieonderneming en bestuurder van een internationale verzekeringsstartup. Deze veelzijdige ervaring wordt sinds 1999 in de dagelijkse praktijk aangewend ten behoeve van opdrachtgevers. Tot onze cliënten behoren individuele assurantie ondernemingen, verzekeraars en diverse (belangen) organisaties uit de nationale en inmiddels ook internationale verzekeringswereld. Onderzoeksinstituten, beleggers, fiscalisten, accountants, notarissen, curatoren de rechterlijke macht en de advocatuur weten de weg naar CJB inmiddels ook te vinden. Op basis van diverse strategische samenwerkingen, maken wij gebruik van de brede (internationale) expertise in ons netwerk. Dit zijn stuk voor stuk organisaties die een begrip zijn in de assurantiebranche. Cisco is regelmatig gastspreker ‘Intermediaire Distributie’ op diverse (inter) nationale podia.

Cisco J. Medeiros da Palma Barão

Founder

0
ACTIEF IN ASSURANTIE
0
WERKNEMERS
0 +
KLANTEN
0 +
OVERDRACHTEN

Waarom u voor ons kiest?

Bij het uitvoeren van onze activiteiten hanteren wij altijd de volgende kernwaarden:

01.

Specifieke Wensen

Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen specifieke wensen en behoeften. Die belangen staan bij ons dan ook centraal. Hierdoor leveren wij maatwerk en komen wij tot het beste advies voor onze opdrachtgevers.

02.

Beste Kennis en Wetenschap

Alle opdrachten worden naar waarheid, goeder trouw, beste kennis en wetenschap uitgevoerd.

03.

Gedragsregels (BOBB)

Wij hanteren daarnaast bij elke opdracht de gedragsregels van de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars (BOBB).

04.

Eerlijkheid, Integriteit, Discretie en rechtvaardigheid

Alle contacten, zowel binnen als buiten CJB, berusten op eerlijkheid, integriteit, discretie en rechtvaardigheid.

05.

Vertrouwen is de basis van elke samenwerking.

Elke opdracht behandelen wij met de grootst mogelijke zorg. Vertrouwen is immers de basis van elke samenwerking.

06.

Integriteit binnen het team

Wij hechten binnen onze organisatie zéér aan integriteit en verwachten van onze collega’s, ongeacht de functie, onberispelijk gedrag.

Maak kennis met

Teamwork is het sleutelwoord, zowel met opdrachtgevers voor de schermen als door de medewerkers achter de schermen. Het team van CJB is goed op elkaar ingespeeld, werkzaamheden worden hierdoor efficiënt en effectief uitgevoerd.

Cisco J. Medeiros da Palma Barão

Founder

Na geruime tijd bij een gerenommeerde verzekeraar te hebben gewerkt is hij eigenaar geweest van een landelijk opererende bank- en assurantieonderneming. Daarnaast is hij jarenlang als adviseur actief geweest voor een wereldwijd opererend verzekeringsplatform.

Sylvia Houtveen

Assistent Makelaar & Taxateur

Sinds 2002 uw vertrouwde aanspreekpunt op ons kantoor in Woudenberg.
Zij is als Assistent Makelaar & Taxateur van Assurantieondernemingen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij CJB, Adviseurs voor Assurantieondernemers.

Laten we samen successen vieren!

Wilt u weten hoe wij ook u kunnen ondersteunen?

Mogen wij u laten zien waarom men al 35 jaar voor ons kiest?