Kernwaarden

ONZE Kernwaarden

Wat vinden wij belangrijk?

Bij het uitvoeren van onze activiteiten hanteren wij de volgende kernwaarden

lisbon, monument to the discoverers, vasco da gama-3170671.jpg
Eerlijkheid en rechtvaardigheid
Alle contacten, zowel binnen als buiten CJB, berusten op eerlijkheid, integriteit, discretie en rechtvaardigheid.
lisbon, portugal, europe-1964164.jpg
Diensten en Bepalingen
Op al onze diensten zijn de bepalingen van kracht van onze algemene voorwaarden en de daarbij behorende formele opdracht.
sailing ship, water, boat-3405209.jpg
Vertrouwelijkheid
Elke opdracht behandelen wij met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid.
pexels-lisa-1545510
Specialisten in Bedrijfsoverdracht
Wij hanteren daarnaast bij elke opdracht de gedragsregels van de BOBB.
Aan en Verkoop
Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen specifieke wensen en behoeften. Die belangen staan bij ons dan ook centraal. Hierdoor leveren wij maatwerk en komen wij tot het beste advies voor onze opdrachtgevers.
pexels-nextvoyage-3940340
Analyse en Waardebepaling

Alle opdrachten worden naar waarheid, goede trouw, integriteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, beste kennis, wetenschap en objectiviteit uitgevoerd.

"Vertrouwd en Transparant"

Onze waarden

Wij hanteren strikte integriteitsregels

01.

Wet en Regelgeving

Wij houden ons aan alle geldende wet- en regelgeving.

02.

Zuivere Zaken

Wij vermijden zaken te doen met personen, bedrijven of instellingen, die in verband kunnen worden gebracht met activiteiten die verboden of onethisch zijn.

03.

Zorgvuldig met Informatie

Wij gaan zeer zorgvuldig om met alle informatie en gegevens van opdrachtegevers.

04.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwelijkheid is gewaarborgd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

05.

Zorgvuldige Documentatie

Alle correspondentie en transacties worden zorgvuldig gedocumenteerd.

06.

Geen Steekpenning

Wij nemen geen geschenken aan en genieten geen persoonlijke voordelen die voortvloeien uit een zakelijke relatie, als daardoor de schijn ontstaat dat wij niet meer geheel vrij staan ten opzichte van de opdrachtgever.

Onze waarden

Ons honorarium

Al bij de oprichting in 1999, hebben wij – een beetje tegendraads – besloten te focussen op de kopende partijen in de Nederlandse intermediaire markt. Inmiddels beschikken wij over een actuele database van ruim vierhonderd kopers. En werken wij samen met kopers in Nederland, België, Portugal en Caribisch Nederland. Ons bedrijfsmodel staat in de hedendaagse markt nog net zo fier overeind. Wij zijn er ook trots op ons aanbod van assurantieondernemingen live op onze site te hebben staan, net zoals overigens onze werkwijze, ons honorarium en handige toepassingen waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Dat onze site populair is, blijkt ook uit de maandelijkse bezoekersaantallen. Toch is gebleken dat ons kosten-koper-model af en toe vragen oproept. Reden om een en ander nog eens toe te lichten; omdat wij wars zijn van het bekende ‘uurtje factuurtje’ én omdat wij vertrouwen hebben in onze aanpak, hebben wij altijd gewerkt op basis van ‘no-cure-no-pay’. Dat wij bij een geslaagde transactie ons honorarium bij de koper neerleggen is een bewuste keuze geweest, wij rekenen daarbij ook nooit (intake)kosten zoals we nog wel eens tegenkomen en staan niet toe dat een koper ons honorarium verrekent met de koopsom. Over ons honorarium zijn wij altijd transparant geweest, deze bedraagt voor de koper 2,6% exclusief BTW, te rekenen over de bruto koopsom, met een minimum van € 3.999,00. Werken wij dan alleen voor de koper horen wij u denken? Het antwoord is luid en duidelijk; nee, ons doel is te komen tot een transactie waarin zowel koper als verkoper zich kunnen vinden. De ene partij boven de andere bevoordelen zou de mooie en lange lijst van referenties op onze site in een klap tenietdoen. Uiteraard staat het u als verkoper altijd vrij u te laten begeleiden door een adviseur naar keuze, noodzakelijk is dit echter niet, daar wij ons ook onvoorwaardelijk voor uw belangen zullen inspannen. Uiteindelijk is het ons streven na elke transactie een tevreden cliënt toe te voegen aan onze referentielijst. 

Scroll naar boven