Kopers en verkopers schatten de waarde van een bedrijf bij een overname tot zo’n 2,5 keer lager in dan een overnameadviseur. Eén van de belangrijkste oorzaken is een gebrek aan kennis.

Een opvallende uitkomst van de MKB Overname Monitor is het feit dat de kopers en verkopers een andere waarde toekennen aan de onderneming dan de adviseurs. Dit kan wel 2,5 keer lager zijn. Daarnaast is het interessant dat de respondenten van het onderzoek, actief in het kleinbedrijf (tot 10 medewerkers in dienst), aangeven bewust geen gebruik te maken van een adviseur vanwege de kosten of verwachte gebrek aan meerwaarde. Uit het onderzoek blijkt ook dat zij vervolgens andere zaken bij een waardebepaling van belang vinden dan de specialisten en daarnaast weinig kennis van (fiscale) overname regelingen hebben.

 

Juiste verwachtingen scheppen

Vaak is het eerste wat een ondernemer wil weten als hij nadenkt over bedrijfsoverdracht, wat zijn bedrijf op gaat leveren. Het is dan van groot belang dat zij een eerlijk beeld krijgen van de bedrijfswaarde om de juiste verwachtingen te scheppen. Veel verkopers weten vaak niet welke factoren van belang zijn voor de waardebepaling van hun bedrijf. Zij baseren zich op vuistregels of multiples, maar deze zijn meestal niet toereikend. Dit leidt tot verkeerde verwachtingen. Met de MKB Overname Monitor wil men ook voor deze ondernemers helderheid en transparantie scheppen.

 

De MKB Overname Monitor

De reden voor het ontwikkelen van de MKB Overname Monitor is dat vanuit diverse invalshoeken de behoefte bleek te bestaan aan zuivere, transparante informatie aangaande koop- en verkoopprijzen in het MKB. Met name voor de markt van deals tussen de 100.000 en 5 miljoen euro ontbrak het aan inzicht. Het grootste deel van de Nederlandse bedrijven bevindt zich in dit segment.