Personeel: de ideale overnamekandidaat?

Personeel kent als geen ander het bedrijf, de klanten en de markt waarin het bedrijf zich begeeft. Ze kennen de mensen en de cultuur van het bedrijf. Over het algemeen staat hen geen verrassingen (lijken in de kast) te wachten, want ze weten hoe het zit. Dat zijn grote pluspunten bij een overname door het personeel of een van de personeelsleden. Beperkte financiële armslag Maar overname door het personeel kent ook één belangrijk nadeel. Dat is hun financiële armslag. Het betekent dat de ondernemer zich voordat gesprekken of onderhandelingen beginnen vergewist van de financiële gevolgen. Zowel voor de medewerker maar vooral voor hemzelf. Wellicht dat de ondernemer moet bijspringen met een achtergestelde lening of dat hij een deel als variabele vergoeding ontvangt. Belangrijke aandachtspunten bij overdracht aan medewerker(s) zijn:
  1. Zorg voor een goede voorbereiding. Doe dan pas een aanbod aan een medewerker(s). Wat wil de ondernemer zelf: nog meewerken of stoppen? Hoe moet de overdracht plaatsvinden? Kijk daarbij vooral ook naar de fiscale positie. Tegen welke prijs is de overname mogelijk. Wellicht is een geleidelijke overdracht bespreekbaar.
  2. Het aanbod moet in alle opzichten voor de medewerker(s) haalbaar zijn. Om de financiering te laten slagen moet de ondernemer vaak een deel van de koopsom als lening verstrekken.
  3. De medewerker(s) dient zich te laten begeleiden door een adviseur. Dat maakt het goed mogelijk om op zakelijke gronden de transactie af te wikkelen. Het voorkomt ook dat emotionele aspecten het proces gaan overheersen. Ook wordt een verstoring van de relatie voorkomen.
  4. Is een medewerker bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma langer dan 3 jaar in dienst dan kan een overdracht zonder fiscale heffing plaatsvinden. De belastingheffing verschuift naar de medewerker(s). Die zal dan een lagere koopprijs bedingen, maar per saldo gaat er dan niets naar de fiscus. Laat u zich in dit geval vooraf goed informeren en adviseren voor wat betreft de mogelijkheden en gevolgen.
Tip: neemt een werknemer het bedrijf over, begin dan pas met onderhandelen als duidelijk is waar belemmeringen zitten. Daarmee kunt u vanaf het begin rekening mee houden.